top of page

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Voor cursussen geldt dat het tarief staat vermeld wanneer je je inschrijft, kijk op de pagina 'Inschrijven of afspraak maken' naar de data en tarieven. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Onderstaande tarieven gelden voor de individuele sessies/afspraken:

Kennismakingsgesprek online                                                    gratis

Individuele traumasensitieve yoga (TCTSY) op locatie         80 euro

Individuele traumasensitieve yoga (TCTSY) online                50 euro

Individuele mindfulness coaching op locatie                           80 euro

Individuele mindfulness coaching online                                  50 euro

Individuele mindfulness cursus (MBSR) op locatie               699 euro

Individuele mindfulness cursus (MBSR) online                     450 euro

Betalingsregeling of korting

Wanneer je belangstelling hebt in een betalingsregeling, zodat je de kosten gespreid kan betalen, stuur me dan een e-mail. Mochten de kosten voor jou te hoog zijn, schroom je niet om contact met mij op te nemen en dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

Een mindfulnesstraining zoals de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

kan worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Aan de vergoeding

van een mindfulnesstraining kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden die de

zorgverzekeraar hanteert, één of meer eisen worden gesteld. Zo behoort de trainer

aangesloten te zijn bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. Ik

ben aangesloten en gecertificeerd als specialistisch professional bij de Vereniging

Voor Mindfulness (VVM). Soms vraagt je zorgverzekeraar om een verwijzing van

een huisarts of bedrijfsarts, bijvoorbeeld wanneer de mindfulnesstraning wordt

vergoed bij burn-outklachten. Op deze site kun je nagaan wat jouw verzekering

vergoedt en onder welke voorwaarden.

Vergoeding vanuit de werkgever

Mogelijk kan de mindfulnesstraining gefinancierd worden vanuit het individuele keuzebudget of loopbaanbudget, omdat mindfulness bewezen heeft dat het werknemers stressbestendiger maakt. Ook hebben de meeste werkgevers een budget voor uitvalpreventie, ook wel een ziekteverzuimbudget genoemd. Vraag je werkgever of dit ook voor jou van toepassing is.

Als jouw werkgever bereidt is om (mee) te betalen aan de kosten, stuur me dan een e-mail dan stuur ik een zakelijke factuur inclusief BTW naar je werkgever zodat jij er verder geen omkijken naar hebt.

Vergoeding als ondernemer

Als je zelfstandig ondernemer bent, kunnen de btw en kosten aftrekbaar zijn. Overleg dit met je boekhouder of belastingadviseur.

Vergoeding als je een uitkering krijgt via het UWV

Indien je een uitkering krijgt van het UWV is het vaak de moeite waard om na te vragen of een deel van de kosten voor een mindfulnesstraining vergoed kan worden, in het kader van herstel en reïntegratie. Er is dan een mogelijkheid om met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst te sluiten (IRO). Het UWV stelt dan geheel of gedeeltelijk een budget beschikbaar voor een reïntegratietraject of coachtraject

Vergoeding vanuit de gemeente

Heb je een persoonsgebonden Budget (PGB)? Ook dan is vergoeding soms mogelijk. Lees het besluit van je gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor goed door. Staat er niets in over de bestedingsvrijheid? Vraag dan na wat de regels zijn. Mag je mij inhuren volgens jouw indicatie? Stuur me dan een e-mail en dan sluiten we samen een zorgovereenkomst af. Voor meer informatie kijk hier.

Als aftrekpost bij de inkomensbelasting

Daarnaast kun je de kosten, wanneer de training door een huisarts of arts/specialist is geadviseerd, als aftrekpost bij je aangifte van de inkomensbelasting meenemen. De kosten zijn aftrekbaar bij belastingaangifte onder de post 'buitengewone lasten ziektekosten'.

Vergoeding voor traumasensiteive yoga?

Voor Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY) is er op dit moment helaas nog geen vergoeding vanuit de (aanvullende) zorgverzekering mogelijk. Wel kun je kijken of bovenstaande opties, bijvoorbeeld vergoeding vanuit de werkgever, het PGB, of als aftrekpost inkomensbelasting, een mogelijkheid zijn.

Let op: Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de kosten voor een cursus of afspraak. Ik declareer geen kosten bij zorgverzekeraars en het is aan jou om uit te zoeken of je een deel vergoed kunt krijgen, en dit vervolgens op je juiste manier af te handelen. Wel kun je mij altijd vragen om advies.

VVM vergoeding mindfulness
bottom of page