top of page

Groepsovereenkomst

Voor alle cursussen, trainingen, sessies en workshops van Mindful Herstel die in groepsverband plaatsvinden is er een groepsovereenkomst samengesteld. Deze groepsovereenkomst omvat een aantal basis omgangsvormen waaraan de facilitator en de deelnemers zich dienen te houden om de veiligheid binnen de groep te waarborgen. Alvorens een cursus, training, sessie of workshop van start gaat dienen deelnemers de overeenkomst gelezen te hebben en deze ondertekend. Ook zal er bij een eerste bijeenkomst aandacht worden gegeven aan de overeenkomst en kunnen er desgewenst door de groep nog dingen aan toegevoegd worden.

Mochten de overeenkomst ernstig worden overtreden dan kan een deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname aan een activiteit.

Inclusiviteit

Je bent welkom, ongeacht geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, etniciteit, religie, nationale afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, sociaal-economische of burgerlijke staat. Binnen Mindful Herstel tolereren we geen enkele vorm van discriminatie.

Mocht je het gevoel/idee hebben dat dit in bepaalde gevallen niet zo is, neem dan alsjeblieft contact op en ik zal er alles aan doen om de inclusiviteit te waarborgen.

Persoonlijke grenzen en consent

Je hebt het recht om je eigen fysieke en emotionele grenzen te stellen. Als er aspecten zijn van de training waaraan je niet wilt deelnemen, heb je altijd toestemming om deze over te slaan. En je hebt altijd de keuze om een activiteit vroegtijdig te verlaten. Het wordt wel op prijs gesteld als je dit laat weten zodat er geen extra zorgen worden gemaakt wanneer we plotseling iemand missen.

Binnen groepsactiviteiten respecteren elkaars fysieke en emotionele grenzen. Wij weerhouden ons van fysiek contact, tenzij uitdrukkelijk toestemming wordt verleend. We zijn sensitief voor individuele verschillen die de betekenis van aanraking kunnen beïnvloeden, zoals geslacht, culturele achtergrond en persoonlijke geschiedenis.

Vertrouwelijkheid

Je mag verwachten dat er met zorg om wordt gegaan met persoonlijk gegevens, zowel door mij als door groepsgenoten. Ik ben verplicht om jouw vertrouwelijkheid te respecteren (zie ook het privacybeleid), en vraag eenieder om ook de vertrouwelijkheid van mededeelnemers te respecteren. Houd wat er in de groep gebeurt binnen de groep, met de uitzondering als er iets wat in de groep gebeurt onveilig voelt. In dat geval kun je hierover altijd contact opnemen met mij en als je wat over een groepsactiviteit wilt delen met vrienden of dierbaren, deel dan vanuit je eigen ervaring en houd de namen of identiteiten van groepsgenoten vertrouwelijk.

Vanwege de privacy van alle deelnemers is het niet toegestaan om groepsactiviteiten vast te leggen via telefoon of camera, zowel via audio, foto of video tenzij alle betrokkenen daarmee hebben ingestemd. Ook ik zal nooit zonder toestemming een sessie vastleggen. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten, deze mogen niet zonder toestemming van alle betrokkenen opgenomen worden.

Veiligheid

Je bent en blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen fysieke en mentale welzijn en de keuzes die je hierin maakt. Draag zorg voor jezelf. We vragen iedereen om tijdens sessies sober te zijn van alcohol en drugs, en af te zien van zelfbeschadiging. Wanneer je hiertoe de drang voelt kun je dit aangeven en bespreken met mij. Wanneer je je als groepsgenoot zorgen maakt om de veiligheid van een mededeelnemer kun je dit bespreken met mij.

Agressie en intimidatie worden niet getolereerd.

Respect

Iedereen is gelijkwaardig. We respecteren elkaars mening en persoonlijke grenzen. We erkennen ieders recht om eigen keuzes te maken.

We nemen basisnormen in acht zoals elkaar laten uitspreken.

Om een rustig leerklimaat te bevorderen zijn mobiele telefoons opgeborgen, staan uit of op stil tijdens trainingen. Soms heb ik mijn telefoon aan om bereikbaar te zijn mocht een deelnemer wat later zijn, dan zal ik dit benoemen.

Zorg ervoor dat minstens 5 minuten van tevoren aanwezig bent voor een groepsbijeenkomst. En wanneer het zich een keer toch voordoet dat je te laat komt, kom zo stil mogelijk binnen om niemand te storen.

We gaan respectvol om met andermans spullen en de omgeving waarin we samenkomen, en volgen de regels verbonden aan de ruimte/zaal op, zoals niet eten of drinken (behalve water) en geen schoenen dragen in de zaal.

bottom of page